İçerik sorumluluğu

Selux Aktiengesellschaft
Motzener Straße 34
12277 Berlin

Telefon: +49 (30) 72001-0
Faks: +49 (30) 72001-100
E-posta: info@selux.de

Yönetim kurulu: Jürgen Hess, Ralf P. Knorrenschild

Denetim kurulu: Wolfgang Jahke, İşletme Mastırı (Yönetim Kurulu Başkanı), Armin Bansbach (Onursal Başkan), Marion Beinike, Christian Lewandowski, İşletme Mastırı
HRB 33063 - Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Ust Kimlik No.: DE 136684509

Konsept Tasarım: CDLX/Codeluxe
Programlama: Neonaut GmbH
Marka Geliştirme ve Marka Tasarım: Stan Hema

Kullanım Şartları

1. Online-İçindekiler

Bu web sayfalarında, Selux AG şirketleri ve onların ürünleri hakkındaki mevcut bilgileri sunulmaktadır. Sunulan bilgiler kapsamlı bir açıklama maksadı ile tasarlanmamış olup, daha ziyade zaman zaman Selux AG tarafından bu web sayfalarında yayınlanan ürün bilgileri niteliğindedir. Bu web sayfalarındaki içerik ve yayınlar, ne bir sözleşme anlamını doğuran bir teklif, ne de tavsiye veya bilgi verilmesi ile bağlantılı olarak bir sözleşme, anlaşma veya teklif anlamına gelen bağlayıcı bilgiler değildir. Web sayfalarının içeriği yalnızca zaman zaman güncellenebilmektedir. Selux AG, bu nedenle, bu web sayfalarında sağlanan içerik ve bilgilerin belirli bir amaca uygun, doğru, konuya özgü veya tam olduğunu garanti etmemektedir. Selux AG ürünlerini satın almak ya da ürünlerle ilgili başka kararlar almadan önce, kullanıcı bu ürünlerle ilgili daha fazla bilgi edinmelidir.

Yukarıda bahsedilen hususlara sınırlama getirmeksizin, Selux AG'nin kontrolü dışında gerçekleşen aktarımlar sırasında hasar oluşturan olaylardan (örneğin veri kaybı) Selux AG sorumlu değildir. Belirli bir bildirimde bulunmaksızın Selux AG, bu web sayfalarındaki içeriği tümüyle veya kısmen değiştirme, düzeltme, düzenleme veya silme, bu hizmeti belirli bir süre için veya süresiz durdurma hakkını açık bir şekilde saklı tutar.

2. Bağlantılar

Sadece üçüncü şahısların içeriğine bir bağlantı sağlayan ve bu web sayfalarından diğer sağlayıcıların web sayfalarına yapılan harici, doğrudan veya dolaylı bağlantılardaki içerikler, Selux AG'ye ait olan içerikler değildir. Bu bağlantılar kendi içeriklerinden tanınır veya açıkça, sadece bir bağlantı olarak tanımlanırlar. Selux AG, bu gibi üçüncü şahıs web sitelerinde sunulan içerik üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir, sadece bir bağlantı sağlayarak bu içeriğe erişimi sağlamaktadır.

Selux AG, bağlantılı web sayfalarının tasarımı ve içeriği ya da üçüncü şahıslar tarafından sağlanan her türlü içeriğin yanı sıra ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve e-posta listeleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Selux AG, böyle bir üçüncü taraf içeriği veya bağlantılı web sayfaları yüzünden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3. Telif Hakkı

Bu web sayfalarında Selux AG tarafından sunulan içerik telif hakkı ile korunmaktadır. Kullanıcı bu telif haklarına uymakla ve bunları ihlal etmemekle yükümlüdür. Kullanıcı sadece özel amaçlar için bir bilgisayar ya da ekran üzerinden bu web sayfalarının içeriğini indirebilir veya geçici olarak depolayabilir. Kullanıcı ayrıca içeriğin bazı kısımlarını kullanabilir ve özellikle de kişisel, ticari olmayan amaçlar için bunların kopyalarını (baskı ile) alabilir. Kullanıcı sadece özel amaçlar için veriyi kullanabilir. Bu fıkra uyarınca kullanıcının hakları, sadece kullanıcının almış olduğu kopyalarda herhangi bir değişiklik yapmaması ve her türlü telif hakkına uyması koşulu altında verilmiştir. İçeriğin diğer tüm farklı kullanımları (bunlarla sınırlı olmamakla beraber, iş amaçlı kopya, üçüncü şahıslara sunulan kopyalar, değişiklikler, kendi veya üçüncü şahısların amacı için yapılan değişiklikler, tercüme, modifikasyon, düzenlemeler ve diğer değişiklikler de dahil olmak üzere) Selux AG'nin yazılı iznine tabidir.

4. Ticari Markalar

Bu web sayfalarında kullanılan her türlü logo, ticari isim veya ürün adları Selux AG veya kendine bağlı kuruluşlarının ticari markaları olup, izinsiz bir şekilde bir üçüncü taraf ürünü veya hizmeti ile bağlantılı olarak kullanılamaz.

5. Genel Bilgiler

Selux Aktiengesellschaft
Motzener Straße 34
12277 Berlin
Telefon: +49 (30) 72001-0
Faks: +49 (30) 72001-100
E-posta: info@selux.de

Yönetim kurulu: Jürgen Hess, Ralf Knorrenschild
HRB 33063 - Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Ust Kimlik No: DE 136684509

6. Çeşitli Hükümler

Feragatname ve bu Kullanım Koşullarındaki sorumluluk sınırları, bu web sayfalarının içeriğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yukarıdaki hükümlerinden birinin geçersiz veya uygulanamaz olması durumu, diğer hükümlerin geçersiz veya uygulanamaz olmasına yol açmaz. Geçersiz hükümler, geçersiz olan hükmün amacına en yakın olan bir hüküm ile değiştirilir.

You are on Selux Turkey