Select region and language

Download
Download without personalisation

Otobüs Terminali
Hennef, Almanya

  • project Otobüs Terminali
  • client Town of Hennef
  • architect Römer partner architektur, Cologne
  • lighting designer Michael Frehse, project management
  • electrical planning MBS Elektro-Planung GmbH
  • photographer Markus Bollen

Hennef’de otobüs bek­le­mek bile eğlen­ce­li­dir! Bonn yakın­la­rın­daki bu kasa­bada yeni­den tasar­la­nan otobüs istas­yonu şimdi, dostça, parlak ve eko­no­mik LED ışık­lar ile aydın­la­tıldı. Farklı boyut­larda sekiz adet dik­dört­gen saçak, bu istas­yonda yolcu ve oto­büs­ler için inşa edil­dir. Her bir kalkan için temel aydın­latma, plas­tik­ten yapıl­mış ve çift­ler halinde düzen­len­miş 160 adet özel su geçir­mez arma­tür­den olu­şu­yor. Selux tara­fın­dan üre­ti­len özel LED optik­ler, arma­tür­ler için simet­rik bir yayı­lım açısı sunu­yor. Toplam 477 metre uzun­lu­ğunu kap­sa­yan LED ışık şerit­leri, bu kalkan tipi çatı yapı­sı­nın cam plaka çev­resi üze­rine entegre edildi.

You are on Selux Turkey